മറീന മാളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

മറീന മാളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ

മറീന മാളിൽ നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇമെയിൽ വഴി ജോലി.
Marina Mall Jobs UAE – Marina Mall Careers 

Marina Mall Jobs UAE: അബുദാബിയിലേ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മാളുകളിൽ ഒന്നാണ് മറീന മാൾ, നിരവധി ബ്രാന്റ് ഔട്ലെറ്റുകളും സ്റ്റോറുകളും മാളിൽ ഉണ്ട്, ആയിര കണക്കിന് സ്റ്റാഫുകളാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും, നിങ്ങൾക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്‌ പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസിലാക്കിയ ശേഷം. നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 • Job Role Listing Details
 • Organization/Company Marina Mall
 • Job Location Dubai, UAE
 • Job Type Full-Time
 • Salary Range AED 3500-8500
 • Status Open/Verified

About Marina Mall

Marina Mall was opened back in 2001. It is a humongous shopping mall in Abu Dhabi with 122,000 square meters of retail space. It has leading entertainment, fashion, leisure, luxury, etc brand outlets and stores. There are banks, hypermarkets and even an AMG showroom inside the Marina Mall in UAE. Apply for a job at Marina Mall now.

How To Apply For A Job At Marina Mall?

To apply for a job at Marina Mall in UAE, first of all, go through the list of job vacancies given below in the table. If you find the job you’re looking for then email your résumé and other personal details to the email provided right next to the job title.

New Job Positions Open at Marina Mall

Job Title

 1. Marketing Executive (Fresher)
 2. HR Executive
 3. Buyer
 4. Store Manager
 5. Buyer Assistant (Grocery)
 6. Sales Representative – Indoor
 7. Buyer Assistant (Health & Beauty)
 8. Buyer Assistant (Grocery)
 9. Buyer (Megastore)
 10. Senior Software Account Manager

 • IT Help Desk Specialist
 • Data Entry Specialist
 • Bakery in Charge
 • Customer Service Representative
 • Marketing Executive (Fresher).
 • HR Executive
 • Buyer
 • Store Manager

Buyer Assistant (Grocery)
Sales Representative – Indoor
Buyer Assistant (Health & Beauty)
Buyer Assistant (Grocery)
Buyer (Megastore)
Bakery in Charge
Storekeeper
Asst. Storekeeper
Data Entry Specialist

 • Document Control
 • Secretary
 • Admin Assistant
 • IT Engineer
 • IT Technician
 • Software Developer
 • System Engineer
 • Network Engineer
 • IT Manager
 • Human Resources Assistant
 • Admin Assistant

How to Apply.
Subject: Please indicate “Applying for Position” in the subject line.
Email CV#1: careers@marinamall.ae

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി ഒഴിവുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ശേഷം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെയിൽ ഐഡിയിൽ നിങ്ങളുടെ cv അയക്കുക ഏത് ജോലിക്ക് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുക.

Nb: cv mall Hr ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ അത് പരിശോധിച്ച്, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ജോലിക്ക് അർഹൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ വഴി അറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായിരിക്കും.
Previous Post Next Post

ADS

نموذج الاتصال