എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി നേടാം

എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി നേടാം

കേരള സർക്കാർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് വകുപ്പും പാലാ അൽഫോൺസാ കോളേജും സംയുക്തമായി ഡിസംബർ 10ന്   കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന കോട്ടയം  ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജോബ് ഫെസ്റ്റായ നിയുക്തി 2022 മെഗാ ജോബ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Google Form ഫിൽ ചെയ്തു സബ്മിറ്റ്  ചെയ്യുക.

Google ഫോം👇

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി സെന്റർ വഴി വിവിധ കമ്പനികളിൽ ജോലി നേടാം


♻️ മറ്റു എംപ്ലോയീബിലിറ്റി സെന്റർ ജോലികളും ♻️


COMPANY NAME:Moonnuthottiyil Nidhi Limited

Job Location:Kottayam

(ads1)

1) Branch Manager

Qualification - Any graduation

Age - Upto 55

Exp - Minimum 3 yrs in any finance co in any cadre

Salary 18000 to 20000


2) Accountants

B.com, tally

Salary. 10000 to 12000.

Experience desireable.


Interested candidates mail your updated resume to employability.ktm@gmail.com♻️ Company Name:EVANS ENTERPRISES, APPANCHIRA


Designation 1:SALES EXECUTIVE(Male)

Qualification:Any Degree

Experience:0-3 Years

Salary:Basic - 12000 to 15000 + TA+ Incentives + Accommodation

Job Location: Kottayam

Age:Below 35

(ads2)

2.Designation 2: Delivery Staff(Male)

Qualification:Plus Two

Age:Below 30

Job Location: Kottayam

Interested candidates mail your updated resume to kottayamec@gmail.com


♻️ Company Name:MN DASTUR, Chennai


Qualification: B.E,B.tech( electrical engineering

1.Experience in design and engineering of electrical systems in the metal industry/ power sector is preferred.


2.Responsible for development of single line diagrams, selection of equipment parameters and development of substations layout.

3.Assist in procurement by preparation of specification and bid evaluation.


4. Responsible for detail engineering development of assignment drawings for use by others departments, carry out design calculations, development of construction drawings, reviews of vendors drawings.


Salary 6- 10 lpa, experience: 7-12 year

Interested candidates mail your updated resume to : panand@geniusconsultant.com

(ads1)

♻️ JOB DRIVE @ V M HOSPITAL, MATTANNUR s

http://Knowledgemission.kerala.gov.in

Date 26th November 

Company Name: V M Ayurveda Hospital

Job Role : Receptionist and Customer Care Assistant

( സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം)

Location: V M Hospital, Near Links Mall, Opp Govt, Hospital, Mattannur, Kannur Kerala 670702.

http://Knowledgemission.kerala.

Contact us on :- 04712737880, 04712737881 

Previous Post Next Post

ADS

نموذج الاتصال