മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാം

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാം

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാം 


മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാം

ഗവഓഫീസുകളിലെ നിയമനങ്ങൾ – 2022 നവംബർ 11, നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ വിവിധജില്ലകളിൽ 


📗 .ബി.സി – .ആർ പ്രോഗ്രാമിൽ കരാർ നിയമനംവോക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ


കോട്ടയംജില്ല സമ്പൂർണ പേവിഷ മുക്തമാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നിവ സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന തെരുവു നായ്ക്കൾക്കുള്ള.ബി.സി – .ആർ പ്രോഗ്രാമിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നുകോടിമതയിലുള്ള എബിസിസെന്ററിലാണ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കുന്നത്.


✅️ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ,

✅️ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ സഹായി,

✅️ മൃഗപരിപാലകൻ,

✅️ ശുചീകരണ സഹായി


എന്നീ വിവിധ തസ്തികയിലാണ് നിയമനം.

കേരള വെറ്ററിനറി കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനും
.ബി.സി സർജറിയിൽ വൈദഗ്ധ്യവുമാണ് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ തസ്തികയ്ക്കുള്ള യോഗ്യതഇന്റർവ്യൂ 2022 നവംബർ 15ന് രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഒന്നു വരെ നടക്കും.


ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്റർ സഹായിക്ക് .ബി.സിയിൽ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റോതത്തുല്യ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണംഇന്റർവ്യൂ 15 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ നാലു വരെനടക്കും


മൃഗപരിപാലകരാകാൻ യോഗ്യത 
സർജറി കഴിഞ്ഞ നായ്ക്കളെ പരിചരിക്കുന്നതിൽ മുൻകാല പരിചയമോ ആഭിമുഖ്യമോ ഉള്ളവർക്ക്മൃഗപരിപാലകരാകാംഇന്റർവ്യൂ 16 ന് രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഒന്നു വരെ നടക്കും.


ശുചീകരണ സഹായി 
മൃഗാശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്തു പരിചയമുള്ള ആരോഗ്യക്ഷമതയുള്ള 50 വയസിൽതാഴെയുള്ളവർക്ക് ശുചീകരണ സഹായി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.


16ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമുതൽ നാലു വരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂവെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതിയ അപേക്ഷയുംയോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും പകർപ്പും തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും സഹിതം ജില്ലാമൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസിൽ എത്തണംവിശദവിവരത്തിന് ഫോൺ: 0481 2563726


ലക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം 


സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ IHRD-യുടെ പൈനാവ് മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജിൽലക്ചറർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.
1st ക്ലാസ് B. Tech ബിരുദം ആണ് യോഗ്യതഅപേക്ഷകൾ ബയോഡേറ്റ സഹിതംmptpainavu.ihrd@gmail.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയയ്‌ക്കേണ്ടതാണ്അപേക്ഷകൾസമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2022 നവംബർ 14. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 04862 297617, 9495276791, 8547005084.


പത്തനംതിട്ടയിൽ ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍ ഒഴിവ്


പത്തനംതിട്ട മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയടെ ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ഓഫീസിലേക്ക് ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ താത്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് പരിഗണിക്കാന്‍ യോഗ്യരായയുവതീ യുവാക്കളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുഒരു വര്‍ഷ കരാര്‍/ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനംയോഗ്യതഅംഗീകൃത സര്‍വകലാശാല ബിരുദവുംപിജിഡിസിഎ ഡിപ്ലോമയുംമലയാളംഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് അറിഞ്ഞിരിക്കണംനിശ്ചിതയോഗ്യതയുളളവര്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പും ബയോഡേറ്റയുമായി2022 നവംബര്‍ 15ന് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം ജോയിന്റ് പ്രോഗ്രാം കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസ്ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗംസ്റ്റേഡിയം ജംഗ്ഷന്‍പത്തനംതിട്ട എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുകഫോണ്‍ : 0468 2 962038. വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാം